Ku mund te na gjeni

Na vizitoni

Kantina

Rruga nacionale Sarande -Gjirokaster K/7 ,Vrion-Finiq

Dyqani ne Sarande

Lagja nr.1, rruga Skenderbeu, godina nr.11, kati i pare.